Kielstrup Økonomi og IT

Velkommen

Mine kompetencer

Efter 19 år som IT-Chef, ønsker jeg at komme tilbage til Økonomi, som er min oprindelige kernefaglighed, idet jeg er uddannet som revisor, og har arbejdet som økonomichef i 15 år.

I min tid som IT-Chef har jeg fortsat beskæftiget mig meget med alle funktioner inde for økonomi, og været sparringspartner og problemløser til økonomifunktionen.

Med baggrund i ovenstående kan jeg bidrage med følgende kompetencer:

  • Afstemningsprocedure til økonomifunktionen

  • Økonomistyring og rapportering gøres ensartet og gennemsigtig

  • Projektstyring, opgørelse af igangværende arbejder.

  • Implementering af opkøbte virksomheder

  • Opgradering og implementering af nyt ERP

  • Business Intelligence

Bestyrelse Siddet i Norisol´s bestyrelse i 3 år

Personprofil Løsningsorienteret og er en god sparring til ledelsen, medarbejder og samarbejdspartner, hvor jeg har fungeret som bindeled på tværs af organisationerne.

Rådgivning

Jeg kan hjælpe med valg af IT/ERP system, samt implementering. Har også erfaring med Outsoucing.

Kielstrup Økonomi og IT, Blytækkervej 5C,1.tv. 3400 Hillerød.   Mobil; +45 2125 9965,  E-mail: kielstrup@economy-it.dk